3 yêu cầu đối với mẫu đăng ký nhãn hiệu

Doanh nghiệp bạn có làm mẫu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ không? Bạn đã biết các yêu cầu tối thiểu cần làm với mẫu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ của mình chưa? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn biết các yêu cầu cần có đối với mẫu đăng ký nhãn hiệu.

Việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có vai trò rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Bởi nó giúp các doanh nghiệp có thể bảo hộ và xác lập quyền sở hữu cho các mặt hàng hay các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Trong việc làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu, ngoài mẫu nhãn hiệu hàng hóa được đăng ký trên tờ khai thì đơn phải có kèm theo 9 mẫu nhãn hiệu đăng ký giống nhau và phải đáp ứng được 3 yêu cầu dưới đây:

3 yêu cầu đối với mẫu đăng ký nhãn hiệu

1. Mẫu đăng ký nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của các thành phần trong nhãn hiệu không được lớn hơn 80mm và không được nhỏ hơn 8mm. Đồng thời tổng thể của nhãn hiệu doanh nghiệp đăng ký cũng phải được trình bày trong khuôn mẫu cho phép trong tờ khai.

2. Mẫu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa phải kèm theo ảnh chụp, hình vẽ thể hiện phối cảnh và có thể kèm theo mẫu mô tả ở dạng hình chiếu khi nhãn hiệu doanh nghiệp đăng ký là hình ba chiều.


3. Mẫu đăng ký nhãn hiệu cần phải được trình bày theo đúng màu sắc yêu cầu bảo hộ nếu như nhãn hiệu của doanh nghiệp bạn có yêu cầu bảo hộ về màu sắc. Còn nếu không yêu cầu bảo hộ về mặt màu sắc thì nó cần phải được trình bày dưới dạng trắng đen.

Trên đây là 3 yêu cầu then chốt trong việc làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp giải đáp.

>>http://luathoangphi.vn/

>>http://luathoangphi.vn/thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu

Loading Facebook Comments ...