Điều kiện hưởng BHXH một lần

Câu hỏi:

Em làm cty sam sung được hơn một năm. Sau đó em xin nghỉ việc và sổ bảo
hiểm e nối tiếp vào công ty nhựa. Làm việc ở cty nhựa được ba tháng thì em
nghỉ ngang. Giờ choe hỏi ls là em có thể lấy được tiền bảo hiểm không ak. Và
bằmg cách nào ak

Trả lời:

Điều kiện để người lao động mà có yêu cầu thì sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội
một lần nêu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 8
Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:
“1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định
này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một
trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54
của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo
quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm
đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không
tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội; c) Ra nước ngoài để định cư;.
d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như
ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển
sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;”
Như vậy, chị mới đi làm và được đóng bảo hiểm xã hội hơn 1 năm. Bạn nghỉ
việc và muốn được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần thì bạn phải thuộc các trường
hợp:
– Đủ tuổi hưởng lương hưu;
– Ra nước ngoài để định cư;
– Đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung
thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã
chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của
Bộ Y tế.
Về mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần căn cư theo quy định tại khoản 2 Điều
60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và khoản 2, 3 Điều 8 Nghị định
115/2015/NĐ-CP:
“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo
hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những
năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những
năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức
hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức
bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2
Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.”
Và theo khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về
cách tính tháng lẻ:
“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian
đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là
nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.
Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng
bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn
đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính
hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm
xã hội, tháng lẻ cũng được tính theo nguyên tắc làm tròn để làm căn cứ tính
hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Với trường hợp của bạn, bạn làm việc ở công ty được hơn 1 năm. Mức hưởng
bảo hiểm xã hội một lần của bạn được tính như sau: Cứ mỗi năm bạn được
hưởng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Người lao động nghỉ việc xong không được rút bảo hiểm xã hội một lần luôn
mà phải chờ đủ điều kiện là sau một năm nghỉ việc; chưa đủ 20 năm đóng bảo
hiểm và không tiếp tục đóng thì mới được lãnh bảo hiểm xã hội một lần; trừ
các trường hợp thuộc điểm a, c, d khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-
CP.
Mức hưởng BHXH 1 lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm và khi đủ
điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại Điều 109 Luật Bảo
hiểm xã hội năm 2014 như sau:
“1. Sổ bảo hiểm xã hội.
2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác
nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản
dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau
đây:
a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;
b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho
phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;
c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy
tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ
quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.
4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều
60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.
5. Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật
này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2
và khoản 3 Điều này.”
Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có
yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ trên cho cơ quan bảo hiểm
xã hội.

Xem tư vấn về BHXH tại: https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

Xem chi tiết về luật tại đây 

Loading Facebook Comments ...