Lựa chọn sản phẩm thuốc thuộc Danh mục quốc gia

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cho biết, hiện Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để lựa chọn khoảng 5 sản phẩm thuốc đưa vào Danh mục sản phẩm quốc gia để được đầu tư nghiên cứu, phát triển và sản xuất với quy mô lớn.

Được biết, tại Hội nghị ngành dược toàn quốc năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Bộ Y tế cần nghiên cứu, đề xuất và thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ để lựa chọn khoảng 5 sản phẩm thuốc đưa vào Danh mục sản phẩm quốc gia.

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất các sản phẩm thuốc đưa vào danh mục sản phẩm Quốc gia.

Theo đó, sản phẩm thuốc quốc gia là sản phẩm của người Việt Nam, có tác động tích cực đến sự nghiệp đảm bảo thuốc cho nhu cầu quốc gia về Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân và xây dựng ngành Dược, đem lại hiệu quả kinh tế cho xã hội trong xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Nó là sản phẩm của khoa học và công nghệ (bao gồm khoa học và công nghệ về tự nhiên và về quản lý), được xã hội thừa nhận.

Ngoài ra, sản phẩm quốc gia là sản phẩm thuốc có phẩm cấp, chất lượng sản phẩm cao đáp ứng những yêu cầu quản lý tầm quốc gia về mặt tiêu chuẩn hóa chất lượng và có khả năng tiến tới hội nhập khu vực và toàn cầu.

Đây cũng phải là sản phẩm thuốc có tính khả thi cao trong việc hình thành sản phẩm (nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất đất nước…) và có thể phát triển tốt trên thị trường dược phẩm trong nước và hội nhập. Là sản phẩm thuốc có hàm lượng nội địa hóa cao (về mặt trí tuệ, nguyên liệu…) có khả năng thay thế hàng nhập khẩu và có thể xuất khẩu. Đồng thời cũng là sản phẩm thuốc góp phần phát triển mạnh thương hiệu quốc gia cũng như thương hiệu của sản phẩm.

Việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất trên quy mô lớn sản phẩm thuốc quốc gia sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp Dược Việt Nam phát triển mạnh, cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới.

Hồng

Loading Facebook Comments ...